KH.ZAINI GHANI AL BANJARI- GURU SEKUMPUL

Profil Abah Guru

Syaikhuna al-Alim al-Allamah Muhammad Zaini bin al-Arif billah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa’ad bin Abdullah bin al-Mufti Muhammad Khalid bin al-Alim al-Allamah al-Khalifah Hasanuddin bin Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Alimul Allamah Asy Syekh Muhammad Zaini Ghani yang selagi kecil dipanggil dengan nama Qusyairi adalah anak dari perkawinan Abdul Ghani bin H Abdul Manaf dengan Hj Masliah binti H Mulya. Muhammad Zaini Ghani merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama H Rahmah.

Beliau dilahirkan di Tunggul Irang, Dalam Pagar, Martapura pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 H bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 M.

Diceriterakan oleh Abu Daudi, Asy Syekh Muhammad Ghani sejak kecil selalu berada di samping ayah dan neneknya yang bernama Salbiyah. Kedua orang ini yang memelihara Qusyairi kecil. Sejak kecil keduanya menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan. Keduanya juga menanamkan pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Alquran. Karena itulah, Abu Daudi meyakini, guru pertama dari Alimul Allamah Asy Syekh Muhammad Zaini Ghani adalah ayah dan neneknya sendiri.

Semenjak kecil beliau sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu al-Alim al-Fadhil Syaikh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya.

Pada tahun 1949 saat berusia 7 tahun, beliau mengikuti pendidikan “formal” masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Guru-guru beliau pada masa itu antara lain, Guru Abdul Muiz, Guru Sulaiman, Guru Muhammad Zein, Guru H. Abdul Hamid Husain, Guru H. Rafi’i, Guru Syahran, Guru Husin Dahlan, Guru H. Salman Yusuf. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Darussalam, Martapura. Pada masa ini beliau sudah belajar dengan Guru-guru besar yang spesialist dalam bidang keilmuan seperti al-Alim al-Fadhil Sya’rani Arif, al-Alim al-Fadhil Husain Qadri, al-Alim al-Fadhil Salim Ma’ruf, al-Alim al-Allamah Syaikh Seman Mulya, al-Alim Syaikh Salman Jalil, al-Alim al-Fadhil Sya’rani Arif, al-Alim al-Fadhil al-Hafizh Syaikh Nashrun Thahir, dan KH. Aini Kandangan. Tiga yang terakhir merupakan guru beliau yang secara khusus untuk pendalaman Ilmu Tajwid.

Kalau kita cermati deretan guru-guru beliau pada saat itu adalah tokoh-tokoh besar yang sudah tidak diragukan lagi tingkat keilmuannya. Walaupun saya tidak begitu mengenal secara mendalam tetapi kita mengenal Ulama yang tawadhu KH. Husin Qadri lewat buku-buku beliau seperti Senjata Mukmin yang banyak dicetak di Kal-Sel. Sedangkan al-Alim al-Allamah Seman Mulya, dan al-Alim Syaikh Salman Jalil, ingin rasanya berguru dan bertemu muka ketika masih hidup. Syaikh Seman Mulya adalah paman beliau yang secara intensif mendidik beliau baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik Guru Sekumpul, Guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau kecuali di sekolahan. Tapi Guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan beliau mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan sepesialisasinya masing-masing baik di daerah Kal-Sel (Kalimantan) maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya ketika ingin mendalami Hadits dan Tafsir, guru Seman mengajak (mengantarkan) beliau kepada al-Alim al-Allamah Syaikh Anang Sya’rani yang terkenal sebagai muhaddits dan ahli tafsir. Menurut Guru Sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata Guru Tuha Seman Mulya adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadhu tidak menampakkannya ke depan khalayak.

Sedangkan al-Alim al-Allamah Salman Jalil adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraidh. (Pada masa itu, hanya ada dua orang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalamannya yaitu beliau dan al-marhum KH. Hanafiah Gobet). Selain itu, Salman Jalil juga adalah Qhadi Qudhat Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri IAIN Antasari Banjarmasin. Beliau ini pada masa tuanya kembali berguru kepada Guru Sekumpul sendiri. Peristiwa ini yang beliau contohkan kepada kami agar jangan sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri.

Selain itu, di antara guru-guru beliau lagi selanjutnya adalah Syaikh Syarwani Abdan (Bangil) dan al-Alim al-Allamah al-Syaikh al-Sayyid Muhammad Amin Kutbi. Kedua tokoh ini biasa disebut Guru Khusus beliau, atau meminjam perkataan beliau sendiri adalah Guru Suluk (Tarbiyah al-Shufiyah). Dari beberapa guru beliau lagi adalah Kyai Falak (Bogor), Syaikh Yasin bin Isa Padang (Makkah), Syaikh Hasan Masyath, Syaikh Ismail al-Yamani, dan Syaikh Abdul Kadir al-Bar. Sedangkan guru pertama secara ruhani adalah al-Alim al-Allamah Ali Junaidi (Berau) bin al-Alim al-Fadhil Qadhi Muhammad Amin bin al-Alim al-Allamah Mufti Jamaludin bin Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan al -Alim al-Allamah Muhammad Syarwani Abdan Bangil. (Selain ini, masih banyak tokoh lagi di mana sebagiannya sempat saya catat dan sebagian lagi tidak sempat karena waktu itu beliau menyebutkannya dengan sangat cepat. Sempat saya hitung dalam jumblah kira-kira, guru beliau ada sekitar 179 orang sepesialis bidang keilmuan Islam terdiri dari wilayah Kalimantan sendiri, dari Jawa-Madura, dan dari Makkah).

Gemblengan ayah dan bimbingan intensif pamanda beliau semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan sifat mulia; penyabar, ridha, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayahnda beliau sendiri. Seperti misalnya suatu ketika hujan turun deras sedangkan rumah beliau sekeluarga sudah sangat tua dan reot. Sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah.Pada waktu itu, ayah beliau menelungkupi beliau untuk melindungi tubuhnya dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan.

Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Syekh Muhammad Ghani juga adalah seorang pemuda yang shalih dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan intisari kesabaran, dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir, bahkan sistem memenej usaha dagang beliau sampaikan kepada kami lewat cerita-cerita itu.

Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah Sewaktu kecil mereka sekeluarga yang terdiri dari empat orang hanya makan satu nasi bungkus dengan lauk satu biji telur, dibagi empat. Tak pernah satu kalipun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga, ayahnda beliau membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahnda beliau selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada beliau. Sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang, beliau sampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi tiga. Sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Salah seorang ustazd kami pernah mengomentari hal
ini, “bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu.” Pernah sewaktu kecil beliau bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegur beliau, “Nak, sayangnya mainanmu itu. Padahal bisa dibuat sayur.” Beliau langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah.

Beberapa Catatan lain berupa beberapa kelebihan dan keanehan: Beliau sudah hapal al-Qur`an semenjak berusia 7 tahun. Kemudian hapal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Semenjak kecil, pergaulan beliau betul-betul dijaga. Kemanapun bepergian selalu ditemani (saya lupa nama sepupu beliau yang ditugaskan oleh Syaikh Seman Mulya untuk menemani beliau). Pernah suatu ketika beliau ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau Syaikh Seman Mulya di hadapan beliau dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syaikh, begitu juga sepupu yang menjadi “bodyguard’ beliau. Beliaupun langsung pulang ke rumah.

Pada usia 9 tahun pas malam jum’at beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih dan di gaun pintu masuk kapal tertulis “Sapinah al-Auliya”. Beliau ingin masuk, tapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Beliaupun terbangun. Pada malam jum’at berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Dan pada malam jum’at ketiga, beliau kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syaikh. Ketika sudah masuk beliau melihat masih banyak kursi yang kosong.

Ketika beliau merantau ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka tak dikira orang yang pertama kali menyambut beliau dan menjadi guru adalah orang yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut.

Salah satu pesan beliau tentang karamah adalah agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga karamah adalah anugrah, murni pemberian, bukan suatu keahlian atau skill. Karena itu jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karamah dengan melakukan ibadah atau wiridan-wiridan. Dan karamah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah di jalan Allah itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karamah tapi shalatnya tidak karuan, maka itu bukan karamah, tapi “bakarmi” (orang yang keluar sesuatu dari duburnya).

Selain sebagai ulama yang ramah dan kasih sayang kepada setiap orang, beliau juga orang yang tegas dan tidak segan-segan kepada penguasa apabila menyimpang. Karena itu, beliau menolak undangan Soeharto untuk mengikuti acara halal bil halal di Jakarta. Begitu juga dalam pengajian-pengajian, tidak kurang-kurangnya beliau menyampaikan kritikan dan teguran kepada penguasa baik Gubernur, Bupati atau jajaran lainnya dalam suatu masalah yang beliau anggap menyimpang atau tidak tepat.

Pada hari Rabu 10 Agustus 2005 jam 05.10 pagi beliau telah berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun.

Salam Hormatku kepada Abah Guru.

Iklan

133 thoughts on “KH.ZAINI GHANI AL BANJARI- GURU SEKUMPUL

 1. terima kasih atas tulisanya n saya numpang copy tulisannya,foto guru ijai n arsyad al banjari semoga Allah SWT membalas setiap kata yang anda tulis amin

 2. Assalamualaikum Wr.Wb segala puji bagi Allah SWT yg memberikan kita semua nikmat……. sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan nabi muhammad SAW…… Wasalamualaikum Wr.Wb

 3. beruntunglah kita yang pernah hidup sezaman dengan ulama besar. Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bid Abdul Ghani Albanjari. semoga kita termasuk orang yang beliau doakan, amin

 4. putra banjar dari bangil pasuruan jawa timur, alhamdulillah kita dapat bersilaturrohim, beliau seorang guru, seorang wali 4JJ1 dari tanah banjar (sekumpul martapura)

 5. salam ukwah ana dari malaysia. ana pernah dengar cerita karamah tuan guru ini dari mulut guru ana semasa beliau mengziarah tuan guru di matapura.,ketika hayatnya. masyallah..tuan guru ini seorang yg kasyaf..beliau dapat mengetahui apa yang tesirat dihati orang lain..subhanallah.

 6. pernah beliau di jemput datang ke malaysia untuk majlis maulid simttuduro, tetapi di tolak oleh beliau kerana ketika itu beliau masih khidmat menjaga bondanya..begitu taatnya beliau terhadap orangtuanya..

 7. maaf ya..numpang di tinggalkan alamatnya di sini untuk informasi bersama: http//aljenderami.com.my…..http//yayasansofa.org.com

 8. terasa sangat sedih sekali yang tak terbendung saat terdengar berita meninggalnya seseorang yang sangat kita cintai dikota martapura…
  beliau yang begitu sabar …
  belia yang merupakan panutan kita…
  mudahan kita termasuk murid – murid beliau…
  sehingga masuk surga bersama – sama dengan para orang sholeh…. amin!!!

 9. Assalamualaikum, saya cukup bahagia dengan banyaknya situs situs yang menceritakan manakib para ulama. bila ada yang memiliki foto foto ulama jaman dulu ana minta tolong bisa dikirim via email sayids@ymail.com, terima kasih banyak. salam kenal untuk semua pengunjung site ini.

 10. makasih ya…atas keterangan yang telah anda berikan…..saya minta ijin untuk mempublikasikan riwayat tersebut di facebook…terima kasih…

 11. Alhamdulillah mdhn kt semua mendpt berkat dr tuan syekh Muhammad Zaini waliyullah

 12. Masya Allah. Aku bersyukur bisa membaca tentang sejarah Abah Guru Sakumpul. Dulu ketika beliau masih hidup, aku biasa-biasa saja. Tapi setelah beliau meninggal aku seolah merasa kehilangan beliau. Dan sangat menyesal tidak pernah mengikuti pengajian beliau di Sakumpul.
  Sebagai rasa sesalku, kini aku dan anakku ( Yusuf Hamdani Nugroho ) sering mengikuti pengajian Guru Zuhdi di Masjid Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami. Guru Zuhdi katanya merupakan salah satu murid kesayangan Abah Guru Sakumpul.
  Dan yang lebih membuat bathinku menangis ternyata anakku begitu mengidolakan para ulama ( Abah Sakumpul dan Guru Zuhdi ). Anakku bercita-cita ingin menjadi ulama seperti beliau-beliau itu. Terimakasih kepada penulis. Mudahan Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua. Amien

 13. Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad…beliau Tuan Guru Sekumpul betul2 orang yang sangat cinta pada Baginda Rosulullah SAW…mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kasih sayang_Nya kepada beliau dan anak cucu beliau. Amiiin Ya Rab..!

 14. syukran katsir ya akhi….skali lg mkasih atas tulisannya. semoga kita semua mendapat hidayah dan berkah dari semua ini dan membuat kita selalu mncintai para ulama Allah.

 15. saking kharismatik nya Setiap rumah orang banjar yg ad d’kalimantan pasti ada foto atau gambar abah guru..msh bnyak karunia yg Allah berikan sm abah guru yg blm bnyk d’ungkapkan..

 16. jikalau kita tidak mempunyai Guru,,maka syaithanlah Gurunya,,dan jikalau tiada berkat Guru ZAINI GHONI SEKUMPUL,,maka GEEEEEEEEEElaplah Martapura!!!!!!!!!

 17. subhanallah…beliau keturunan langsung Syech Arsyad al Banjary…Beliau adalah Wali Allah..Smoga Allah Selalu Mencurahkan Rahmat dan Kasih SayangNya kepada beliau dan Keluarga serta Cucu2 Beliau..amin yaa rabb..( Kita Wajib Menghormati dan Memuliakan Ulama dan WAli Allah..klo kita menghina ato membenci mereka..sama aja kita menyakiti RAsullullah Muhammad..artinya tunngu aja Siksaan dr Allah SWT….trims atas tulisan..sobat

 18. Bismillah yaa Rahman yaa Rahim
  astagfirullah, alhamdulillah, allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala jami’il anbiya iwalmurshalin wa ‘ala alihi washahbihi wa sallim fi kullilam hatiwwanafasin bi’adadi kullima’luminlak.

 19. Masya Allah.. Ulun nangis saat baca riwayat sidin. Mudah2an d bjm khususnya dan indonesia pada umumnya lahir org2 yang seperti beliau untuk menyelamatkan ummat.

 20. Alhamduliliah..trima kasih…mdah2an penulis mndapat rahmad dan buat tuan guru/abah doakan kami /anak cucu kami bisa seperti beliau…

 21. ulun pernah ta mimpi di datangi abah sekumpul jadi ulun handak ba takun lawan dingsanak subarataan apa kira-kira petunjuk dari abah itu
  terima kasih atas bantuan dingsanak subarataan
  wasalam

 22. Assalamualaikum…..
  Al-Alim H. Aini Kandangan (Guru beliau)
  Buya H. Muin Kandangan (Mertua beliau)
  Hj ila Kandangan (Istri beliau)
  Alhamdulillah selaku warga kandangan sangat bersyukur pada Guru Sekumpul,karena beliau adalah wali Allah di kalimantan selatan.
  Semoga keturunannya shaleh-shaleh dan selalu di berkahi Allah,Insya Allah.
  Hidupkan terus maulid barzanji dan habsyi di kandangan, semoga Allah selalu menurunkan Rahmat-Nya, berkat cinta kepada Rasulullah.

 23. subhanallah…… sangat beruntung jika bermimpi abah guru.. rasanya saya yg di samarinda pengen ziarah tapi belum ada biaya and teman buat kesana…. temen2 doain y moga bisa ziarah

  • amiien3x. insya allah sampai ja kaina pian ksakumpul. masya, allah niat pian bagus banar. mdhn kt slmt sbrtaan

 24. Semoga kita salah satu golongan ummat yang Istiqomah di jalan Allah.
  Saya ijin mengcopy untuk disimpan sabagai bacaan untuk saya,

 25. Syeh Nazim telah menegaskan : Maka Anda sekalian para hadirin, ambillah Nur Illahi itu dari QOLBU Syeh A. Shohibul WafaTajul Arifin saat ini. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hadir di tengah kita, SULUTKAN NUR ILLAHI dari QOLBU BELIAU kepada qolbu anda masing-masing.
  Di hadapan beliau SAYA TERLALU MALU UNTUK TIDAK MENGAMBIL apa yang ada pada QOLBU BELIAU. Saya malu untuk berbicara hanya dengan apa yang ada pada qolbu saya sendiri.
  KH. Wahfiudin adalah murid Syeh Nazim orang kpercayan Syeh bahkan ditunjuk tuk mendampingi menerjemahkan smua ucapan Syeh Nazim Selama berkunjung di Indonesia. KH. Wahfiudin telah menegaskan tidak ada bai’at Abah Anom dengan Syeh Nazim. KH. Wahfiudin merasa perlu mengungkapkan ini semua jangan sampai ada kekeliruan/kesalah pahaman diantara kita semua.

  KEDUDUKAN SYEIKH AHMAD SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN QS. (ABAH ANOM) DALAM PANDANGAN SAYYID MUHAMMAD BIN ‘ALAWI AL-MALIKI AL-HASANI RA

  Kisah ini diambil dari majalah nuqthoh terbitan yang no 9 tanggal 26 januari 2010 M, hal 32 dengan judul “Mengenal Abah Anom melalui pandangan batinnya”
  MENGAKUI KEMULIAAN ABAH ANOM Kurang dari 40 hari menjelang wafatnya Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ra. Salah seorang santrinya asal garut bernama KH. Dodi Firmansyah ditanya oleh almarhum. Kiyai muda asal Garut tersebut terperanjat saat al-‘alamah tersebut menanyakan sosok guru yang telah menanamkan kalimat agung dilubuk hatinya. Lebih terkejut lagi saat Ulama tersebut “tercekat” sewaktu disebutkan nama Syekh Ahmad Shohibul wafa Tajul ‘Arifin. Secara sepontan Beliau menyebutkan bahwa Syekh ahmad Shohibul wafa Tajul ‘Arifin adalah Sulthonul Awliya fi hadza zaman ( RAJANYA PARA WALI JAMAN SEKARANG ) bahkan beliaupun menyebutkan QODDASALLAHU SIRROHU bukan rodliyallohu ‘anhu seperti yang kebanyakan disebutkan oleh para ikhwan. Walaupun secara dhohir Syekh Muhammad Alawy Al-Maliki belum bertemu dengan pangersa Abah namun keduanya telah mengenal di alam ruhani yang tak dibatasi ruang dan waktu.
  BIOGRAFI SAYYID MUHAMMAD BIN ‘ALAWI AL-MALIKI RA
  Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili lahir di Makkah pada tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah di Haram Makki, dekat Bab As-salam.Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki (kelahiran Makkah th 1328H), seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah.
  Sekilas profil KH.Dodi Firmansyah Usianya masih muda kelahiran garut tahun 1978. Sejak usia SMP ia dikenal ahli hikmah sedangkan ketertarikan dalam dunia tasawwuf ia ke Pondok Pesanttren Suryalaya sejak dimulai kelas 4 SD . Kiayi ini pernah di didik langsung oleh almarhum Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ra di mekkah selama 6 tahun. Pulang mesantren dari mekkah pada tahun 2006, kiyai ini menikah dengan Hj.Siti Fatimah putrid seorang pengusaha asal tasik Malaya dan dikaruniai putra yang diberinama M.Lutfi L. Makki Majalah Noqthoh hal. 41: Pendapat KH.Dodi tentang sosok Pangersa Abah Anom : Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Cukuplah 2 pendapat Ulama kelas dunia yang mengomentarinya. Pertama ungkapan dari guru saya sendiri di mekkah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawy bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ra. Beliau sendiri yang mengungkapkan bahwa Syekh Ahmad Shohibul wafa Tajul ‘Arifin qs. Adalah Sulthon Awliya fi Hadza Zaman dan kedua Mursyid Kammil Mukammil Thoriqoh Naqsyabandi Al-Haqqani, As-Sayyid Al-‘Alamah Al-‘Arif billah Syekh Mohammad Nazim Adil al-Haqqani, sufi kenamaan dari Cyprus yang menyebutkan Pangersa Abah (Syekh Ahmad Shohibul wafa Tajul ‘Arifin qs) adalah Sufi agung di timur jauh.
  Dalam majalah sintoris (Sinar thoriqoh islam) disebutkan As-Sayyid Al-‘Alamah Al-‘Arif billah Syekh Mohammad Nazim Adil al-Haqqani ra mengatakan bahwa Syekh Ahmad Shohibul wafa Tajul ‘Arifin adalah WALI AGUNG DITIMUR JAUH.. hal itu pernah disampaikan juga di kampus oleh KH.Wafiuddin setelah mendampingi syekh Mohammad Nazim Adil al-Haqqani ke P.P.Suryalaya.
  ini ada cerita menarik Subhan teman Dosen IAILM Suryalaya pernah berkunjung ke Martapura silaturahmi kepada Wali Mursyid yg masyhur yang di kunjungi para alim ulama Habaib dari belahan Dunia Tuan Guru A. Zaini Abdul Ghani Al-Idrus yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Ijai menyebutkan SYEH A. SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN ADALAH LAUTAN THORIQOH.

  Bagi yang ingin berlangganan majalah tasawuf nuqthoh, sinthoris, atau tabloid tentang tasawuf robithoh.Bisa Hubungi Kiai Ayi abdul Jabbar dengan no. contak 081395124170.

  Salam Untuk Wali Mursyid

  السَّلَامُ عَلَيْكَ – Salam untukmu —
  يَا مَالِكَ الزَّمَانِ wahai penguasa zaman,
  وَ يَا إِمَامَ الْمَكَانِ pemimpin wilayah,
  وَ يَا قَائِمَ بِأَمْرِ الرَّحْمَانِ penegak ketentuan ar-Rahman,
  وَ يَا وَارِثَ الْكِتَابِ pewaris kitab,
  وَ يَا نَائِبَ الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ wakil Rasulullah s.a.w.,
  يَا مَنْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ عَائِدَتُهُ yang selalu pergi pulang antara bumi dan langit,
  يَا مَنْ أَهْلَ وَقْتِهِ كُلُّهُمْ عَائِلَتُهُ yang orang-orang sezamannya adalah keluarganya,
  يَا مَنْ يُنَـزَّلُ الْغَيْثُ بِدَعْوَتِهِ yang diturunkan pertolongan karena doanya,
  وَ يُدَرُّ الضَّرْعُ بِبَرَكَتِهِ – yang dikucurkan limpahan susu karena keberkahannya —
  وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ – الْفَاتِحَةُ beserta rahmat Allah dan keberkahanNya, al-Fatihah…

 26. ini ada cerita menarik dari Subhan seorang Dosen IAILM Suryalaya pernah berkunjung ke Martapura silaturahmi kepada Wali Mursyid yg masyhur yang di kunjungi para alim ulama Habaib dari belahan dunia As-Sayyid Al-‘Alamah Al-‘Arif billah Syekh Ahmad Zaini Abdul Ghani Al-Idrus yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Ijai keturunan Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari bin Saiyid Abu Bakar bin Saiyid Abdullah al-’Aidrus bin Saiyid Abu Bakar as-Sakran bin Saiyid Abdur Rahman as-Saqaf bin Saiyid Muhammad Maula ad-Dawilah al-’Aidrus. Tuan Guru Ijai menyebutkan SYEH A. SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN ADALAH LAUTAN THORIQOH.

 27. ini ada cerita menarik Subhan teman Dosen IAILM Suryalaya pernah berkunjung ke Martapura silaturahmi kepada Wali Mursyid yg masyhur yang di kunjungi para alim ulama Habaib dari belahan Dunia Alimul ‘allamah Al ‘Arif Billah Asy-Syekh H. Muhammad Zaini Abd. Ghani ( Tuan Guru Ijai ) bin Al ‘arif Billah Syekh Abd. Ghani bin Syekh Abd. Manaf bin Syekh Muh. Seman bin Syekh. M, Sa’ad bin Syekh Abdullah bin ‘Alimul ‘allamah Mufti Syekh. M. Khalid bin ‘Alimul ‘allamah Khalifah Syekh. Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
  Mufti Kesultanan Indragiri Syekh Abd Rahman Shiddiq, berpendapat bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah keturunan Alawiyyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao.
  Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama’ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja’far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu’minin Ali Karamallah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.
  Tuan Guru Ijai menyebutkan SYEH A. SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN ADALAH LAUTAN THORIQOH.

 28. Subhan seorang Dosen IAILM Suryalaya pernah silaturahmi kepada Tuan Guru Ijai Martapura Kalimantan Selatan. Tuan guru Ijai menyebutkan SYEH A. SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN ADALAH LAUTAN THORIQOH..

  Tuan Guru Ijai dikenal sebagai seorang Wali Mursyid yg masyhur yang di kunjungi para alim ulama Habaib dari belahan dunia nama lengkapnya Alimul ‘allamah Al ‘Arif Billah Asy-Syekh Muhammad Zaini Abd. Ghani ( Tuan Guru Ijai ) bin Al ‘arif Billah Syekh Abd. Ghani bin Syekh Abd. Manaf bin Syekh Muh. Seman bin Syekh. M, Sa’ad bin Syekh Abdullah bin ‘Alimul ‘allamah Mufti Syekh. M. Khalid bin ‘Alimul ‘allamah Khalifah Syekh. Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
  Seorang Wali besar Mufti Kesultanan Indragiri Syekh Abd Rahman Shiddiq, berpendapat bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah keturunan Alawiyyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao.

  Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama’ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja’far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu’minin Ali Karamallah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW. http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arsyad_al-Banjari_bin_Abdullah_Al_Aidrus.

  ‘Alimul ‘allamah Al ‘Arif Billah Syekh M. Zaini Abd. Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara thariqat dan haqiqat, dan beliau seorang yang Hafazh AI-Quran beserta hafazh Tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim Lil-Imamain Al-Jalalain. Beliau seorang yang “mahfuzh”, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi, kecuali bagi orang orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT. beliau tidak pernah ihtilam.

  Pada usia 9 tahun di malam jumat beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih dan di gaun pintu masuk kapal tertulis “Safinah al-Auliya”. Beliau ingin masuk, tapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Beliaupun terbangun. Pada malam jum’at berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Dan pada malam jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syaikh. Ketika sudah masuk beliau melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika beliau merantau ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka orang yang pertama kali menyambut beliau dan menjadi guru adalah orang yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut.

  Dalam usia 10 tahun sudah mendapat khususiat dan anugerah dari Tuhan berupa Kasyaf Hissi yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pernah rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dari beberapa penyakit, begitu pula batu-batuan dan besi.

 29. Mari kita amalkan apa-apa pesan dan petuah beliau, diantaranya menuntut Ilmu agama kepada ahli-ahlinya, seperti kepada diantara murid kesayangan beliau Almukarram Guru H.Zuhdi yg dihadiri ribuan jama’ahnya, dan sebagian besar juga para remaja yg merupakan tulang punggung Agama, Bangsa dan Negara ini

 30. Subhanallah…., tak terasa mata berkaca-kaca membaca tulisan ini.

  Ulun umpat meng-copy tulisain ini lah….?

 31. semasa..,.,.,hidup beliau.,.,!
  bliau sngat bnyak.,.,membrikan peljaran yg sngat berharga kpd,.,.smua org.,.,.SUBHANALLAH.,.,BTPA bruntungnya org” yg sempat mendengarkan&menggunakan ilmu” yg sudah bliau ajarkan.,.!
  mudah’,n kta semua akan berkumpul bersma bliau lgi.,.,d,hri akhir nanti.,.,.,amien”.,.,.ya robbal alamien.,.,.,!

 32. Ping balik: Syaikhuna Al-Allim Al-Allamah Muhammad Zaini Al Banjary « Jaybanjarie's Blog

  • Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita yang mencintainya dikumpulkan oleh Allah SWT dalam syurganya dengan beliau dan tentunya bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amien…. Allahummagfirli walahum.

 33. Assalammu’alaikum wr.wb, ana merasa bangga dengan di tulisnya profil ABAH GURU dan mengulas silsilah keturunan Albanjari, ana dari Pontianak ( kp.Saigon ) anak cucu HM.Yusup Sagon Albanjari mengucapkan banyak terima kasih atas tulisannya .

 34. سبحان الله

  Setelah membaca blog ini, ijinkan aku mengcopy isi blog ini. Sudah lama aku mengaji dengan beliau di Sekumpul Martapura, bahkan ketika tinggal di Banjarmasin rela-relain betaxi pulang pergi / ikut rombongan, agar bisa mengikuti pengajian Beliau. Luar biasa ketika itu masih banyak warga Banjarmasin yang dengan kerelaan datang ke pengajian Guru, bahkan ada yang setelah pulang pengajian dari taxian jalan kaki menuju ke rumahnya lebih dari 1 km.
  Sedih rasanya aku belum bisa dengan baik melaksanakan amanat-pelajaran dari Beliau. Ya Tuhan jangan Engkau masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang celaka

 35. Ana rindu di komp.Pemakamam Datok Klampayan kalau ada waktu mau ziarah ke makam Datok Klampayan dan ingin mampir di pengajian Abah Guru .

 36. Assalamu ‘alaikum wr. wb mohon izin mengcopy page ini untuk pembendaharaan ulama dan unruk disampaikan ke anak cucu kelak semoga kita diampuni dari salah dan khilaf amin…..

 37. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, dan terima kasih. Mudah-mudahan tulisan ini menambah pengetahuan serta hormat kita pada para ulama.
  Waalaikum salam Wr. Wb.

 38. alhamdulillah,sbg penawar kangen sm Abah Guru…mohon ijin mengcopy postingan ini ..klu ada buku terbaru ttg guru sekumpul beri tau kmi,seperti BERTEMU KE SEKUMPUL(mereka yg bertemu dgn KH Muhammad zaini abdul Ghani) penulis Ahmad Rosyadi* salam badadangsanakan dr kmi d bjb

 39. you are what you read,,,proses yg panjang dari seorang guru ijai adalah bagaimana keikhlasan dibarengi dgn sikap tawadhu beliau terhadap ilmu dan sumber ilmu itu sendiri,menjadikanya mulia dan besar pada pandanagan Alloh dan manusia, seorang manusia hakikatnya mulia , amat bergantung kepada bagaimana dia menjalani hidup itu dan memaknai hidup itiu sendiri , Wahai abu adras telah kau semai kembali jejak para pemimpin umat di tanah banjar, kau bagaikan cahaya yg menerangi hati yg gelap ini,andaikan ada orang seperti guru ijai dizaman sekarang tentulah murah harga seorang ulama, karena beliau adalah seorang cucu dari rosululloh keturunan ba alwi, tentulah sepatutnya kita mengenang dan i”tiba kepadanya ,alfateha kita haturkan kepadanya disetiap kesempatan, selamat jalan ulama, selamat jalan walyulloh,selamat jalan nuur sekumpul

 40. Saya ingin sekali bertemu beliau waktu msih hidup namun tidak sempat
  Namun saya yakin aulia Allah sebenarnya tidak mati cuma pindah tempat, mudah-mudahan saya bertemu beliau walau dalam mimpi, dengan berkat saya membaca al-fatihah setiap malam yang saya kirim untuk beliau, denga berkat Rasullullah
  Amiiin,,,,

 41. Saya ingin sekali bertemu beliau waktu msih hidup namun tidak sempat
  Namun saya yakin aulia Allah sebenarnya tidak mati cuma pindah tempat, mudah-mudahan saya bertemu beliau walau dalam mimpi, dengan berkat saya membaca al-fatihah setiap malam yang saya kirim untuk beliau, dengan berkat Rasullullah
  Amiiin,,,,

 42. Assalamualaikum..
  Mudahan kita seberataan diangkat sidin murid dunia akhirat.. Amin…..
  Dari guru zuhdi bercerita: bahwa abah guru sekumpul bercerita kepada abah dari guru zuhdi, “Mad (nama panggilan abah dari guru zuhdi), malam td aku bermimpi bertemu Rasulullah menyerupai aku”. maksudnya abah guru sekumpul bermimpi ketemu Rasulullah wajahnya sama dengan beliau sendiri. Diceritakan oleh guru zuhdi bahwa itu adalah beliau adalah seorang wali kutub.. Tidak ada majelis di zaman ini seperti majelis beliau..

  Mudahan kita seberataan bersama sidin didunia dan di akhirat.. Amin allahumma amin..

 43. lun dari perwakilan maulid al habsyi gunung peramuan daerah kotabru yang di pimpin oleh guru H.JAMHARI akan berziarah k’makam syekh K.H ZAINI GHANI AL BANJARI pada tanggal 23 april ini…..
  mudahan kami selamat sampai tujuan………..
  amin

 44. madad madad madad … rasa jauh banar ulun selawas pian kedada ney,ulun kaganangan berapa hari,pas tebuka tulisan ini,mudahan mati beiman kita berataan takmpul dalam surga bi ghairi hisab. amin

 45. Pernah tengah malam aq mndengarkan rekaman manakib Abah Guru Sekumpul…aq menangis seperti bayi tdk disusui….aq merasa kehilangan….
  aq hadir selalu Beliau dikehidupanku…

 46. Dalam tulisan disebut “Beliau dilahirkan di Tunggul Irang, Dalam Pagar, Martapura pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 H bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 M.”

  Sekarang, Tunggul Irang menjadi desa tersendiri. Jadi, lebih tepat jika beliau dilahirkan di Dalam Pagar.

 47. unda ktju bnr lwn abah guru sakumpul neh.. mdhn pyn babarakat.. Amiin.. Mdhn uln di angkat murid oleh guru sekumpul.AMIIN YA ALLAH..

 48. ABAH GURU… Belinang banyu mata ulun mengganang sampian. Walau ulun balum pernah lg ketemu lawan sampian, tapi ulun merasa dekat lawan sampian.
  hikss….

 49. puji syukur kehadirat Allah SWT, yang memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad dan sampai sekarang dilanjutkan oleh ulama-ulama pener
  usnya….. Amin

 50. asslamu alaikum ya akhi wa ukhti,,,subhanallah mg manaqib abah guru sekumpul martapura ini,menjadikan kita lebih mencintae rasulullah n para aulia allah se jagat dunia ini,,,amiiiinnnn

 51. Assalamu’alaikum wr.wb…
  Ulun minta Halal, Minta Ridho wan ikhlasnya Ulun umpat copy paste wan nyimpan artikel2 ma poto abah guru sekumpul
  Wassalam

 52. assalam….
  Ulun minta Halal, Minta Ridho wan ikhlasnya Ulun umpat copy paste wan nyimpan artikel2 ma poto abah guru sekumpul
  Wassalam

 53. syukur الْحَمْدُ لِلّهِ kami dari kelompok Maulid Habsyi AZ-ZAHRA Kotabaru,kel.Kotbaru hilir,yg di pimpin oleh HJ.HARMIYANI sudah pernah berziarah ke Makam Guru Sekumpul. . . . semoga. . .dgn ziarah’ny kami kesana dapat membawa baekah tersendiri. . . . آمِّين آمِّين آمِّين…يَرَبَّلْ علَمِّينْ

  (uln minta keikhlasan’ny,umpat mengcopy munakib lwn fto-fto’ny,Trims)

 54. syukur alhmadulillah Allah menciptakan seorang manusia istimewa di daerah kita,,mudah2an apa yg kita dengar dan kita baca ada hikmah dan faedahnya…mohon ijin sedot manakibnya mang…

 55. ASS. WR. WB.
  SEMOGA KITA SEMUA SELALU MENDAPATKAN KERIDHOAN DARI PARA GURU GURU
  KITA AGAR KITA JUGA BISA MENDAPATKAN KERIDHOAN DARI PADA ALLAH SWT.
  AMIN….AMIN….AMIN…..YARABBALALAMIN…

  H. HADI – BANJARMASIN

 56. i want to sheikhKH.ZAINI GHANI AL BANJARI- GURU SEKUMPUL was how many children and what are their name
  thanks and regards

  mohsin bari
  mohsin bari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s